Oletko aloittamassa rakennushanketta? Haluatko pohtia mahdollisuutta, jolla hankkeesi voidaan toteuttaa ekologisesti, terveyttä edistävästi ja kestävää kehitystä tukien? Ota yhteyttä ja arvioidaan mahdollisuuksia yhdessä!

Mika Koivisto
Puh: 040 8350 134
S-posti: mika.koivisto@honka.com

Honkarakenne Oyj
PL 31 (Lahdentie 870)
04401 Järvenpää (Tuusula)

Terveellinen julkinen rakennus

Rakenna vetovoimainen ja erottuva koulu, päiväkoti tai hoivakoti!
 

Ekologisuus

Puu on aito luonnonmateriaali, ja Honka-hirsi on pinnasta tyveen täyttä puuta.

Puu on uusiutuva luonnonvara, joka kasvaessaan tuottaa maapallon elämälle ensiarvoisen tärkeää hiilidioksidia. Suomessa, jonka sertifioiduista metsistä hirtemme ovat kotoisin, kasvaa puuta enemmän kuin sitä ehditään käyttää. Hirren teollisen valmistamisen energiankulutus on n. 50 % sementin, n. 20 % tiilen ja n. 0,3 % teräksen vaatimasta energiamäärästä. Honka käyttää puuraaka-aineen tarkasti, turhia tuhlailematta. Ja se vähä, mikä jää tähteeksi, käytetään raaka-aineena lämpöenergian tuotannossa. Hirren avulla rakennuttaja saavuttaa helposti ekologisuustavoitteensa.

Honkarakenteen käyttämä puuaines sijaitsee optimaalisella puunkasvualueella ja etäisyyksillä tehtaista. Ympäristön kuljetuksesta ja tuotannosta aiheutuva kuormitus on murto-osa muiden materiaalien.

Kaikki puuraaka-aineemme on kotoisin sertifioiduista metsistä – emme korjaa puuta suojelluista metsistä. Korjuualueet sijaitsevat lyhyiden ja tehokkaiden kuljetusyhteyksien päässä tehtaistamme.

Tärkeä osa Honka-hirsitalon ekologisuutta on rakenteiden kaikkinainen tiiviys, mikä on erinomainen moniin muihin rakenneratkaisuihin verrattuna. Tiivis rakenne säästää paitsi energiaa, myös talon omia puurakenteita. Hirsitalo on tehty kestämään sukupolvelta toiselle.